STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych, Piątek, 4 października 2019 (11:33)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w okresie od 30 września do 4 października 2019 roku dokonał nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych, 3000 (słownie: trzy tysiące) akcji za łączną kwotę 73.896 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) tj. po średniej jednostkowej cenie 24,63 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze).

Nabyte w okresie od 30 września do 4 października 2019 roku akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, stanowią 0,19% w kapitale zakładowym Emitenta.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 4 października 2019 roku włącznie, Spółka nabyła 10.066 (słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji własnych stanowiących 0,64% w kapitale zakładowym Emitenta.

Podstawą prawną nabycia akcji jest uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, a także podjęta w jej wykonaniu uchwała Zarządu o przyjęciu Regulaminu Skupu Akcji Własnych Emitenta, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2018.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU