STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW: Podpisanie umowy o linię na gwarancje bankowe, Piątek, 4 października 2019 (13:15)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki JWW Invest S.A. (dalej "Emitent?) z siedzibą w Katowicach informuje, że dnia 04 października 2019 roku podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna umowę limitu kredytu wielocelowego. W ramach umowy Emitent może zlecać bankowi wystawienie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Umowa została zawarta na okres do 04 października 2020 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Maria WcisłoPrezes ZarząduMaria Wcisło