STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A., Piątek, 4 października 2019 (15:09)

Raport bieżący nr 119/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 110/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zawarcia z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 25 marca 2011 r. (Umowa), Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 4 października 2019 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany z Bankiem kolejny aneks do Umowy, datowany na 3 października 2019 r.

Na mocy, przedmiotowego aneksu strony przedłużyły do dnia 3 listopada 2019 r. umowny termin udostępnienia produktów w ramach limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 4 listopada 2019 r.

Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 117/2019].

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.

W ramach limitu, sublimit na gwarancje został wykorzystany w pełnej wysokości, a sublimit odnawialny w rachunku bieżącym w wysokości 8,9 mln zł wykorzystany był do kwoty 8,5 mln zł na koniec dnia

3 października 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu
2019-10-04Hubert Staszewski Członek Zarządu