STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. , Piątek, 4 października 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 4 października 2019 roku Spółka podpisała z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks do zawartej w dniu 1 lutego 2012 roku Umowy o linię wieloproduktową (raport bieżący nr 4/2012) z późniejszymi zmianami, na mocy którego okres kredytowania wydłużono do 14 października 2022 roku. W wyniku podpisanego Aneksu utrzymano kwotę kredytu wynoszącą do 90 mln zł oraz określono terminy spłaty kredytu, obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę na 14 października 2022 roku. Pozostałe dotychczasowe warunki umowy pozostawiono bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2019-10-04Piotr Dołęga Członek Zarządu