STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH: Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 roku w zakresie treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 24.10.2019 roku , Piątek, 4 października 2019 (16:54)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej ("Spółka? lub "Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w załączonym do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 r. projekcie uchwały nr 4 do punktu 7 Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.10.2019 roku ("ZWZ?) została wykryta omyłka pisarska.

W pozostałym zakresie treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.10.2019 roku przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 r. pozostaje bez zmian.

Uchwała nr 4 po uwzględnieniu dokonanej korekty wraz z pozostałymi projektami uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.10.2019, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:

§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Anna MilewskaPrezes Zarządu
2019-10-04Paweł TokarskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania