STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r., Piątek, 4 października 2019 (18:54)

Raport bieżący nr 120/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 117/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie informacji nt. zawarcia umowy zmieniającej i ujednolicającej [Umowa Ujednolicająca], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 4 października 2019 r. TUiR Allianz Polska S.A. [Allianz] oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. [Euler Hermes] złożyli wszystkim stronom Umowy Zmieniającej podpisane oświadczenia (datowane odpowiednio na 2 października 2019 r. oraz 3 października 2019 r.), w wyniku czego Allianz oraz Euler Hermes przystąpili w charakterze wierzyciela do Umowy o Finansowanie zmienionej Umową Ujednolicającą, a ponadto w tym samym dniu Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group złożył (datowane na 1 października 2019 r.) oświadczenie zmieniające dotyczące Umowy Ujednolicającej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Jacek PodgórskiPrezes Zarządu
2019-10-04Adam ŚwigulskiWiceprezes Zarządu