STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 października 2019 roku, Piątek, 4 października 2019 (21:27)

Raport bieżący nr 79/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Vicis New Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ?) w dniu 04 października 2019 roku następujący akcjonariusz posiadał co najmniej 5% głosów na NWZ:

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. łącznie wykonywała prawo głosu z 122.594.550 akcji, z których przysługiwało jej 122.594.550 głosów na NWZ, co stanowiło 100% głosów na NWZ (zgodnie bowiem z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka, posiadająca 2.672.349 akcji własnych, stanowiących w zaokrągleniu 2,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych) oraz stanowi 97,87% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Andrzej Lisprezes zarządu