STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., Poniedziałek, 7 października 2019 (11:54)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka? lub "Emitent?) przekazuje otrzymaną w dniu 07.10.2019 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.?), według stanu na dzień wyceny 30.09.2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 3 747,9 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec ? Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 465,6 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 732,5 mln zł

łącznie: 3 198,1 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 212,6 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 337,2 mln zł,

w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 26,0 mln zł .

Według stanu na dzień 30.09.2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-07Paweł TokarskiCzłonek Zarządu
2019-10-07Michał ReszkaProkurent