STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS: Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 30.09.2019 r. do 04.10.2019 r., Poniedziałek, 7 października 2019 (13:03)

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że w okresie 30.09.2019 r. ? 04.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 7.250 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,70 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 26.913,01 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

? w dniu 30.09.2019 r. zrealizowano nabycie 1.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0031% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,70 zł;

? w dniu 01.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.500 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0046% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł;

? w dniu 02.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,73 zł;

? w dniu 03.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.700 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0053% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0053% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;

? w dniu 04.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.450 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0045% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0045% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,60 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 30.09.2019 r. do 04.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 145,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0224% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.135 głosów stanowiących 0,0224% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 198.150 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,61% kapitału zakładowego i dających 198.150 głosów stanowiących 0,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-07Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2019-10-07Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania