STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie, Wtorek, 8 października 2019 (09:25)

Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie, że zysk netto za 2019 r. będzie wyższy r/r w warunkach porównywalnych, poinformował ISBnews prezes Michał Krupiński.

"Analizujemy potencjalne obciążenia regulacyjne, ale w dalszym ciągu uważamy, że dynamika zysku netto na ten rok z pominięciem zdarzeń jednorazowych będzie dwucyfrowa i to podtrzymujemy. Po dwóch kwartałach realizacja tego celu przebiega zgodnie z planem " - powiedział Krupiński w rozmowie z ISBnews.

Ze względu na procesy konsolidacyjne w Europie, wysokie obciążenia regulacyjne i nakłady inwestycyjne przekładające się na presję na rentowność, na polskim rynku bankowym docelowo pozostanie około 4-6 najsilniejszych banków, ocenia prezes Krupiński.

Pekao koncentruje się obecnie na transformacji operacyjnej i realizacji strategii 2020. Jednocześnie przygląda się trendom konsolidacyjnym na rynku bankowym w Polsce i nie wyklucza swojego udziału w dalszej konsolidacji sektora po zakończeniu transformacji operacyjnej.

"Z całą pewnością sektor skonsoliduje się do 4-6 graczy. Będzie trudniej wejść potencjalnym graczom, których jeszcze nie ma na tym rynku. Trudniej będzie także znaleźć kapitał typu private equity przy obecnych stopach zwrotu, nawet jeżeli regulator byłby bardziej przychylny niż wcześniej, bo nie są to stopy zwrotu oczekiwane przez tego typu fundusze.

Polski rynek pokazał też, że będąc bankiem z pierwszej dziesiątki, trudno zbudować skalę bez akwizycji" - powiedział Krupiński w rozmowie z ISBnews. "Gracze, którzy już konsolidowali polski rynek, mogą się czuć w dobrej pozycji" - dodał. Według prezesa, na rynku pozostaną banki, które osiągnęły pewną skalę.

Czynnikiem sprzyjającym konsolidacji sektora będą natomiast wysokie obciążenia regulacyjne. "Policzyliśmy, że gdybyśmy znormalizowali podatek bankowy oraz opłaty na BFG do średniej europejskiej, to bylibyśmy bankiem, który miałby ponad 15% ROE i to jest przyzwoity wynik" - podkreślił.

Prezes Pekao zaznaczył, że jego bank koncentruje się aktualnie na wzroście organicznym oraz transformacji operacyjnej, czyli kluczowych elementach strategii 2018-2020. Jednocześnie obserwuje trendy konsolidacyjne na polskim rynku bankowym. Pekao nie wyklucza swojego udziału w dalszej konsolidacji sektora po zakończeniu aktualnej transformacji operacyjnej. Jak podkreślił jednak Krupiński, wszelkie potencjalne projekty muszą być zgodne zarówno z realizowaną strategią banku oraz generować dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

Bank przygotowuje budżet na 2020 rok, który będzie uwzględniał m.in. wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na przyszły rok. Pekao podtrzymuje cele zawarte w strategii do 2020 roku, poinformował prezes Krupiński.

Odpływ inwestorów z rynków Europy Zachodniej będzie kontynuowany nie tylko ze względu na Brexit, ale też coraz niższe stopy zwrotu, które mogą na nich uzyskiwać, ocenił prezes Banku Pekao Michał Krupiński w rozmowie z ISBnews. "Z całą pewnością niezmiernie trudne stało się znajdowanie spółek, na których można zarobić z punktu widzenia private equity w Europie Zachodniej.

Jest sporo funduszy, natomiast stopy zwrotu, które można uzyskać - myślę tu też o spółkach notowanych - uzyskiwane na rynkach Azji czy Afryki są znacznie wyższe" - powiedział Krupiński. "Już następuje odpływ inwestorów z Europy Zachodniej do tych krajów i to się będzie utrzymywać" - dodał. W jego ocenie, najlepszy czas, by Europa rozwiązała problemy już minął, a teraz będzie tylko trudniej, ponieważ mamy coraz gorszą koniunkturę globalnie.