STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL: Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji, Wtorek, 8 października 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka?) informuje, iż w dniu 7 października 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku Spółki podjął uchwałę nr 1063/2019 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki oznaczonymi kodem "PLSLRCP00021", w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Spółka informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwały nr WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 15 października 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. włącznie.

Jednocześnie na podstawie na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że:

1. Zlecenia maklerskie na akcje spółki Solar Company S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 14 października 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2.W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje spółki Solar Company S.A. nie będą przyjmowane.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-08Stanisław BogackiPrezes Zarządu

Plik do pobrania