STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC: Korekta raportu 78/2019 - Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4.10.2019 r. , Wtorek, 8 października 2019 (21:57)

Raport bieżący nr 78/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Vicis New Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w wyniku omyłki, w załączniku do raportu bieżącego 78/2019 z dnia 4 października 2019 r. zawierającym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ?), które odbyło się w dniu 4 października 2019 r., nie zostały wskazane przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Treść uchwał podjętych przez NZW z uzupełnieniem powyższych danych Zarząd Spółki przekazuje

w załączeniu do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-08Andrzej Lisprezes zarządu

Plik do pobrania