STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MGT: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. , Środa, 9 października 2019 (08:39)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A., na dzień 5 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w Bielsku ? Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony także na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.mangata.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie /WZA - od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-09Katrazyna Kopytowskapełnomocnik

Plik do pobrania