STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MGT: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. , Środa, 9 października 2019 (08:45)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 5 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w Bielsku ? Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mają być przedmiotem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-09Katarzyna KopytowskaPełnomocnik

Plik do pobrania