STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLT: Zawarcie długoterminowej umowy strategicznej z Michelin Polska S.A., Środa, 9 października 2019 (10:51)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 9 października 2019 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana długoterminowa umowa strategiczna ("Umowa?) zawarta z Michelin Polska S.A. ("Dostawca?), której przedmiotem jest realizacja przez Dostawcę dostaw produktów (opony, koła, zawory i inne akcesoria) oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019-2021. Produkty przeznaczane będą do produkcji przyczep i naczep przez spółki z Grupy Kapitałowej Wielton (Wielton S.A., Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi SRL).

Szacunkowa wartość przedmiotu Umowy wynosi ok. 26 mln EUR, przy czym dostawy produktów realizowane będą na podstawie indywidualnych zamówień przekazywanych do Dostawcy zgodnie z prognozowaną na okres kolejnych 12 miesięcy liczbą produktów oraz określoną w umowie ceną jednostkową poszczególnych produktów, przy zachowaniu określonego w umowie minimalnego udziału Dostawcy w łącznej liczbie opon montowanych w przyczepach/naczepach Wielton.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku niewykonania przez drugą stronę istotnych obowiązków wskazanych w Umowie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-09Mariusz Golec Prezes ZarząduMariusz Golec
2019-10-09Tomasz Śniatała Wiceprezes ZarząduTomasz Śniatała