STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXM: Powołanie członka Rady Nadzorczej, Czwartek, 10 października 2019 (07:33)

Raport bieżący nr 56/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 9 października 2019 roku, na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z ust. 7 Statutu Spółki (kooptacja), powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Mokrzyckiego na okres bieżącej kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Nowy Członek Rady Nadzorczej posiada udziały w Moraj sp. z o.o. sp. k. oraz D&M sp. z o.o., gdzie jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W ocenie Spółki ww. działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Mokrzycki nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nowo powołany nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej.

Mariusz Mokrzycki - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania. Od 15 lat nieprzerwanie zajmuje się zarządzaniem firmą Moraj Sp. z o. o Spółka Komandytowa, gdzie odpowiada za import towaru oraz rozwój firmy na rynku krajowym. Początkowo zasiadał na stanowisku Dyrektora Handlowego, a od 2010 jest prezesem Zarządu. Posiada ekspercką wiedzę z zakresu importu z rynków zagranicznych, w szczególności rynku chińskiego, bengalskiego oraz tureckiego popartą wieloletnim doświadczeniem bezpośredniej współpracy z zagranicznymi kontrahentami.

Skład Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji po zmianie przedstawia się następująco:

Dariusz Górka ? Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Bogusz Kruszyński ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

Jan Czekaj - Członek Rady Nadzorczej;

Zenon Dąbrowski ? Członek Rady Nadzorczej;

Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej;

Mariusz Mokrzycki ? Członek Rady Nadzorczej;

Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Marcin ŁużniakWiceprezes Zarządu
2019-10-10Agnieszka SmarzyńskaWiceprezes Zarządu