STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEN: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej, Czwartek, 10 października 2019 (08:03)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka?) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki w Rumunii i Tunezji.

Rumunia

Zakład przetwarzania gazu Moftinu został uruchomiony 25 kwietnia 2019 r. Produkcja gazu oraz wydajność operacyjna zakładu są zgodne z oczekiwaniami. W dniu 14 października br. w zakładzie rozpoczną się prace związane z planową konserwacją. Jest to element zaplanowanego wcześniej cyklu przeglądów zakładu po oddaniu go do użytku, w ramach których zakład będzie odłączany, poddawany inspekcji i rutynowym pracom konserwacyjnym. Oczekuje się, że obecny przegląd potrwa do 21 października 2019 r., kiedy to zakład wznowi przetwarzanie gazu z pola Moftinu.

Tunezja

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze br., pole Chouech Es Saida zostało ponownie uruchomione i od sierpnia 2019 roku wydobycie prowadzone jest znowu z wszystkich czterech odwiertów. Pole to pozostawało zamknięte od lutego 2017 roku. Wydobycie ropy z eksploatowanych odwiertów wzrasta w miarę zmniejszania się zawartości wody w odwiertach (tzw. stopień zawodnienia ? ang. water cuts). Dotychczasowe postępy Spółka przyjmuje z zadowoleniem i spodziewa się, że wkrótce zostanie osiągnięta pełna wydajność odwiertów.

Działalność operacyjna na polu Sabria przebiega bez zmian.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

Plik do pobrania