STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL: Zamiar nabycia do 100% akcji spółki zależnej Stopklatka S.A. i zniesienia dematerializacji akcji, Czwartek, 10 października 2019 (14:33)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2019 r. podjął decyzję o zamiarze nabycia do 100% akcji spółki zależnej ? Stopklatka S.A., w celu złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na zniesienie dematerializacji akcji i wycofania akcji Stopklatka S.A. z obrotu na rynku NewConnect.

Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z §17 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, w uchwale z dnia 10 października 2019 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Emitenta akcji Stopklatka S.A.

Stosowne kroki prawne Spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Bogusław KisielewskiPrezes Zarządu
2019-10-10Marcin KowalskiCzłonek Zarządu