STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Czwartek, 10 października 2019 (17:54)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?, "Spółka?) informuje, że powziął informację o tym, że w dniu 10 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostały zarejestrowane zmiany Statutu GPW przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 23 w dniu 17 czerwca 2019 r., których treść zawarta jest w Załączniku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Piotr BorowskiCzłonek Zarządu
2019-10-10Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania