STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL: Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki, Piątek, 11 października 2019 (15:42)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 11 października, zgodnie z którą po rozpatrzeniu wniosku Spółki, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd KDPW postanawia dokonać wymiany (scalenia) dotychczasowych 30.000.000 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLSLRCP00021 o wartości nominalnej 1 zł każda, w ten sposób, że po przeprowadzeniu scalenia liczba akcji Spółki będzie wynosić 3.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda.

KDPW ustalił w powyższej uchwale dzień referencyjny oraz dzień scalenia zgodnie z uzgodnionym harmonogramem scalenia akcji Spółki opublikowanym w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2019, tj. dzień referencyjny został wyznaczony na 18 października 2019 r., a dniem scalenia akcji będzie dzień 25 października 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-11 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu