STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEI: Raport miesięczny za wrzesień 2019 r., Piątek, 11 października 2019 (18:55)

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2019 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.


W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


We wrześniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2019-09-12 RB 17/2019 Raport miesięczny za sierpień 2019r


We wrześniu 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


Emitent prowadził prace analityczne w zakresie badania podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2019r


- Raport miesięczny za październik 2019r.

- Raport okresowy za III kw. 2019r.Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stępień - Prezes Zarządu