STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRO: Przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników APN Promise S.A., Poniedziałek, 14 października 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd APN Promise S.A., w wykonaniu postanowień Uchwały nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, dokonał w dniu 14 października 2019 roku roku w drodze Uchwały Zarządu przydziału 80 000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii I, uprawniających do objęcia 80 000 (osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L dla uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14Piotr PaszczykPrezes Zarządu