STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GCN: Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH, Poniedziałek, 14 października 2019 (16:18)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Groclin S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Groclin Seating GmbH podjęło uchwałę w sprawie likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH z siedzibą w Wendlingen w Niemczech. Likwidacja spółki zależnej ma zostać przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2019 roku. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Seating GmbH.

Decyzja o likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH znajduje swoje uzasadnienie w kontynuacji reorganizacji działalności Grupy Kapitałowej Groclin zmierzającej do poprawy efektywności działalności Grupy. Likwidacja spółki Groclin Seating GmbH nie będzie miała negatywnego wpływu na działalność Emitenta, ponieważ w ramach reorganizacji, zadania realizowane przez spółkę Groclin Seating GmbH zostały ulokowane w Polsce oraz zakładach produkcyjnych na Ukrainie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14André GerstnerPrezes ZarząduAndré Gerstner