STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVV: Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2019 r., Poniedziałek, 14 października 2019 (17:05)

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za wrzesień 2019 roku.


Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Żak - Prezes Zarządu

Plik do pobrania