STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania, Wtorek, 15 października 2019 (10:09)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DGA S.A. informuje, że otrzymał informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyborze projektu pt. "Rozwijaj się ? wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim? do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt złożony przez DGA S.A. opiewa na kwotę 5.175.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.657.500,00 zł.

Projekt ma być realizowany do 31 grudnia 2021 r.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., która w ramach projektu otrzyma ok. 500 tys. zł.

Głównym celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji przez 1.370 osób (w tym 754 kobiety). Projekt skierowany jest dla osób o niskich kwalifikacjach z subregionu poznańskiego, w szczególności w wieku 25-64 lata.

DGA S.A. oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15Anna SzymańskaWiceprezes Zarządu