STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS: Potwierdzenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A., Wtorek, 15 października 2019 (17:30)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15 października 2019 r. Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd (Agencja) potwierdziła oceny ratingowe oraz utrzymała perspektywę Banku.

Poniżej przedstawiono oceny ratingowe BOŚ S.A.:

Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie ?BB-?, perspektywa stabilna,

Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie ?B?,

Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został potwierdzony na poziomie ?BBB-(pol), perspektywa stabilna,

Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został potwierdzony na poziomie ?F3(pol)?,

Rating indywidualny (Viability Rating) został potwierdzony na poziomie ?bb-?,

Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie ?4?,

Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie ?B?,

Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został potwierdzony na poziomie ?BBB-(pol)?,

Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został potwierdzony na poziomie ?F3 (pol)?,

Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł został potwierdzony na poziomie ?BB+(pol)?.

Agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ S.A. w ramach szerszej oceny ryzyka, na jakie narażone są polskie banki posiadające zaangażowanie w kredyty hipoteczne w walutach obcych oraz w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 3 października 2019 r. Agencja stwierdziła, że ryzyko powstania strat z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych nie jest obecnie kluczowym czynnikiem oceny ratingowej BOŚ S.A., jednak istnieje niepewność związana z wpływem orzeczenia na rentowność Banku, co będzie uzależnione od ukształtowania się linii orzeczniczej polskich sądów w reakcji na wydane orzeczenie TSUE. Jednocześnie Agencja podkreśliła, że w dalszym ciągu będzie obserwować proces potencjalnych zmian zachodzących w sektorze bankowym i analizować ich ewentualny wpływ na sytuację Banku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15 Arkadiusz Garbarczyk Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-10-15 Emil Ślązak Członek Zarządu