STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną, Wtorek, 15 października 2019 (17:33)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający ("Sprzedający?) przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.047 m2 zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Białołęka ("Nieruchomość?), na której Sprzedający zrealizuje budowę pawilonu handlowo- usługowego o powierzchni zabudowy około 1.200m2 wraz z parkingiem naziemnym na 74 miejsca parkingowe.

Część budynku, o którym mowa powyżej, jest przedmiotem umowy najmu z Jeronimo Martins Polska S.A, zawartej na czas określony 15 lat.

Wartość transakcji z kupującym ustalona została na 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) netto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU