STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC: Korekta raportu 71/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r. , Wtorek, 15 października 2019 (21:15)

Raport bieżący nr 71/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Vicis New Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w wyniku omyłki, w raporcie bieżącym 71/2019 z dnia 9 września 2019 r., przekazanym za pośrednictwem systemu ESPI, nie została zamieszczona podstawa prawa raportu.

Podstawa prawna raportu bieżącego 71/2019 to: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Spółka jednocześnie informuje, że raport bieżący nr 71/2019 zamieszczony na stronie internetowej Spółki zawierał od momentu jego publikacji wskazanie podstawy prawnej raportu, zgodne

z powyższym akapitem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15Andrzej LisPrezes Zarządu