STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RAF: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A. , Środa, 16 października 2019 (12:57)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana przez bank mBank S.A. (00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18) umowa o kredyt obrotowy w wysokości 3.000.000,00 zł z dnia 10.10.2019 r.

Łączna kwota zaangażowania kredytowego Emitenta w banku mBank S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 5.000.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża bankowa.

Okres kredytowania upływa w dniu 31.07.2020 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- cesja wierzytelności z kontraktów,

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Maciej MichalikWiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2019-10-16E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons