STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU: Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej z Getback Recovery S.R.L., Środa, 16 października 2019 (18:27)

Raport bieżący nr 48/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta, InvestCapital LTD z siedzibą na Malcie (Nabywca), a Getback Recovery S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, Umowy nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (37,4 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 7 czerwca 2019 roku), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż na dzień 16 października 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki, w tym warunek wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie oraz zapłata ceny na warunkach wynikających z Umowy. Informacja o nakładach opublikowana Raportem bieżącym nr 39/2019 uwzględniała nakłady z ww. Umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Piotr KrupaPrezes Zarządu
2019-10-16Urszula OkarmaCzłonek Zarządu