STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

B24: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 października 2019 roku, Środa, 16 października 2019 (22:57)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka] informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 października 2019 roku [NWZ] akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym NWZ byli:

- Larq Growth Fund I FIZ, który posiadał na NWZ 666.281 akcji Spółki, z których przysługiwało 666.281 głosów, co stanowiło 48,49% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 33,19% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Pan Michał Sadowski, który posiadał na NWZ 248.028 akcji Spółki, z których przysługiwało 248.028 głosów, co stanowiło 18,05% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 12,36% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Pan Piotr Wierzejewski, który posiadał na NWZ 248.028 akcji Spółki, z których przysługiwało 248.028 głosów, co stanowiło 18,05% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 12,36% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- VENTURE INCUBATOR S.A., która posiadała na NWZ 211.682 akcji Spółki, z których przysługiwało 211.682 głosów, co stanowiło 15,41% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 10,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Michał SadowskiPrezes Zarządu
2019-10-16Piotr WierzejewskiCzłonek Zarządu