STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem ? PBSz 1 sp. z o.o., Czwartek, 17 października 2019 (10:36)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: "Emitent?, "Spółka Przejmująca") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r., 26/2019 z dnia 23 września 2019 r. oraz 31/2019 z dnia 1 października 2019 r. zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta, jako Spółki Przejmującej, ze spółką 100% zależną Emitenta ? PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako: "Spółką Przejmowaną?).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Jan Poświata Prezes Zarządu
2019-10-17Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania