STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRO: Przedłużenie umowy partnerskiej z istotnym kontrahentem Spółki., Czwartek, 17 października 2019 (15:42)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd A.P.N. Promise S.A. (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu 17 października 2019 roku otrzymał podpisaną przez jednego z głównych partnerów biznesowych (dalej "Partner") Umowę autoryzacji partnera handlowego (dalej "Umowę?), zgodnie z którą Partner udostępnia Spółce określone prawa lub inne związane z tym korzyści do używania, współpracy, integracji, sublicencjonowania, dystrybucji, odsprzedaży, promocji lub marketingu produktów Partnera.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Podpisanie Umowy jest efektem zrealizowania przez A.P.N. Promise S.A. zobowiązania w postaci przygotowania i przedstawienia kompletnego raportu dotyczącego Systemu Compliance, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 11 / 2019 z dnia 1 lipca 2019 roku.

Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu istotność współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Piotr PaszczykPrezes Zarządu