STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKP: Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółkach Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL oraz Romcargounit SRL, Czwartek, 17 października 2019 (16:51)

Raport bieżący nr 50/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka?, "PKP CARGO?) informuje o rozpoczęciu rozmów ze spółkami: (i) Vest Trans Rail SRL z siedzibą w Ploiesti, Rumunia, (ii) Ferest Logistics SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, (iii) Romcargounit SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia w przedmiocie nabycia przez PKP CARGO udziałów w wyżej wymienionych podmiotach.

Spółki Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL, Romcargounit SRL powiązane są ze sobą w aspekcie właścicielskim oraz biznesowym. Spółki prowadzą działalność w obszarze kolejowych przewozów towarowych na rynku rumuńskim. Rozpoczęcie rozmów stanowi element realizacji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 w zakresie ekspansji zagranicznej PKP CARGO w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Zarząd PKP CARGO jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej rozmów nie oznacza, że transakcja nabycia udziałów zostanie zrealizowana.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. powyższych działań Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2019-10-17Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. Finansowych