STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AUX: Ugodowe zakończenie postępowania odszkodowawczego o istotnej wartości, Czwartek, 17 października 2019 (17:39)

Raport bieżący nr 36/2009

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17 października 2019 r. powziął informację o ugodowym zakończeniu postępowania odszkodowawczego, w wyniku którego na rzecz stron reprezentowanych przez Spółkę uzyskano łączną kwotę o najwyższej wartości w historii prowadzonej przez Emitenta działalności.

Kwota przychodu Emitenta wynikająca z zakończonego postępowania wyniesie ok. 2,60 mln zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Przychód będzie realizowany w transzach w terminie do 2023 r. Zarząd Emitenta zaznacza ponadto, iż niektóre szczegółowe informacje dotyczące zawartej ugody nie mogły zostać ujawnione z uwagi na ochronę danych wrażliwych reprezentowanych przez Spółkę stron, które zastrzegły chęć jak najdalej posuniętego zachowania anonimowości.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przychodu, co będzie miało znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, gospodarczą oraz majątkową Grupy Kapitałowej Emitenta, a także potencjalnie istotny wpływ powyższego zdarzenia na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Kamila BarszczewskaWiceprezes ZarząduBarszczewska
2019-10-17Bożena HagerProkurentHager