STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do czasu ogłoszenia przerwy, Czwartek, 17 października 2019 (21:45)

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 października 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie przerwy w obradach Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 15 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta, w budynku biurowym przy Alejach Jerozolimskich numer 134 w Warszawie. Zarządzenie przerwy w obradach nastąpiło na wniosek Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 17 października 2019 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Kamila Barabasz - Członek Zarządu

Plik do pobrania