STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM: Uchwały podjęte podczas NWZA 4fun Media S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Piątek, 18 października 2019 (11:54)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd 4fun Media S.A. ("Spółka?) publikuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. w dniu 18 października 2019 roku wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały "za? "przeciw? oraz "wstrzymano się? (treść wszystkich uchwał stanowi załącznik do raportu). Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 października 2019 roku, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd 4fun Media S.A. podaje do wiadomości życiorys Grzegorza Grygiela, który został dziś powołany w skład Rady Nadzorczej. Wcześniej wpłynęła do Spółki rezygnacja dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Marka Tarnowskiego.

Grzegorz Grygiel- Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Ecole Superieure de Commerce Specjalizacja Finanse i Zarządzanie oraz Executive MBA w Lincoln International Business School w Paryżu. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach: doradztwo finansowe, audyt, M&A, które zdobywał jako konsultant międzynarodowych firm doradczych (Guerard Viala i Ernst&Young) oraz w zarządzaniu finansami na stanowisku CFO międzynarodowych grup i spółek kapitałowych (m.in. Group Azur, Falck A/S, PSA Citroen Polska, Siódemka SA, Grupa Arteria SA).

Grzegorz Grygiel prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Grupa GMG Consulting Sp. z o.o. - współpracuje z instytucjami rynku kapitałowego i funduszami Private Equity (WS Capital, Vinci Capital).

Na dzień publikacji niniejszego raportu jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Arteria SA gdzie w latach 2007 ? 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu/Dyrektora Finansowego oraz Prezesem Zarządu BLUE SA. Grzegorz Grygiel spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016?.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2019-10-18Tomasz Misiak Członek Zarządu

Plik do pobrania