STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 4fun Media S.A., Piątek, 18 października 2019 (12:03)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd 4fun Media S.A. "Spółka? podaje w załączeniu wykaz Akcjonariuszy 4fun Media S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 października 2019 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na tym zgromadzeniu wyniosła 2 273 577, które stanowiły 53,63% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2019-10-18Tomasz Misiak Członek Zarządu

Plik do pobrania