STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r., Piątek, 18 października 2019 (19:12)

Raport bieżący nr 126/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 123/2019 w sprawie aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 18 października 2019 r. Emitent powziął informację o złożeniu w tym samym dniu przez wszystkich Wierzycieli potwierdzeń, że nie będą oni wykonywać swoich uprawnień związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o Finansowanie ze względu na brak wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii F, o których szczegółowo mowa w punkcie G raportu bieżącego nr 117/2019 w terminie do 18 października 2019 r., jeżeli zdarzenia te wystąpią do dnia 30 października 2019 r., a zatem w tym zakresie ustała formalna podstawa do wypowiedzenia Umowy o Finansowanie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Jacek Podgórski Prezes Zarządu
2019-10-18Adam ŚwigulskiWiceprezes Zarządu