STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Piątek, 18 października 2019 (22:51)

Raport bieżący nr 83/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd VICIS New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekazane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Andrzej LisPrezes Zarządu

Plik do pobrania