STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG: Wypłata dywidendy, Poniedziałek, 21 października 2019 (10:33)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu o raportu bieżącego 21/2019 z 27.07.2019 r. oraz raportów 24/2019 (10.10.2019) 25/2019 (17.10.2019) Zarząd Spółki COGNOR HOLDING S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z mającym nastąpić wprowadzeniem w dniu 21.10.2019 roku do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9 ilość akcji uprawnionych do dywidendy za rok 2018 wynosi 123 406 256 szt.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 w przypadku zwiększenia ilości akcji na dzień dywidendy ponad ilość istniejącą w dniu podjęcia uchwały kwota dywidendy przypadającą na 1 akcję zaokrągla się w dół do pełnych groszy, stąd ustalona w ww. sposób kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy).

Zarząd przypomina, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 23.10.2019 r. zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 17.01.2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu