STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPO: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta., Poniedziałek, 21 października 2019 (11:09)

Raport bieżący nr 54/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51 z dnia 1 października br., Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 21 października br. od Pana Łukasza Bosowskiego - członka Rady Nadzorczej Spółki - powiadomienia o dokonanej w dniu 17 października br. przez Spółkę OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta . OTCF S.A. jest podmiotem blisko związanym z Panem Łukaszem Bosowskim pełniącym obowiązki członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Artur MikołajkoPrezes Zarządu
2019-10-21Agnieszka WagnerProkurent

Plik do pobrania