STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG: Wydanie akcji emisji nr 9 , Poniedziałek, 21 października 2019 (11:30)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cognor Holding SA ("Emitent?) podaje, iż 21 października 2019 roku wydał 335 937 sztuki akcji emisji nr 9 w wyemitowanych ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wydanie akcji nastąpiło poprzez dostarczenie akcji przez Agenta Emisji na rachunek inwestycyjny wskazany przez podmiot, który złożył żądanie konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje emisji nr 9.

Po wyżej wskazanym wydaniu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 185 109 384 zł i dzieli się na 123 406 256 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.

Ogólna liczna głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 123 406 256.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wyżej wskazanym wydaniu akcji wynosi 77 346 910,50 zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu