STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DVL: Rezygnacja osoby zarządzającej , Poniedziałek, 21 października 2019 (12:36)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. ("Emitent?), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 października 2019 r. Pan Radosław Stefurak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 21 października 2019 r.

Pan Radosław Stefurak poinformował, iż powodem rezygnacji jest zmiana planów zawodowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2019-10-21Mirosław KujawskiCzłonek Zarządu