STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec Kontrahenta , Poniedziałek, 21 października 2019 (15:21)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka", ?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym został doręczony nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany w dniu 11.10.2019 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIII GNc 168/19/IW, mocą którego Sąd zasądził na rzecz Spółki od Kontrahenta z branży spożywczej kwotę w wysokości 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych wrz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z treścią sentencji nakazu zapłaty oraz kwotę 25.000,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Nakaz zapłaty nie jest jeszcze prawomocny.

Po uprawomocnieniu się w/w tytułu egzekucyjnego Spółka podejmie działania zmierzające do wszczęcia wobec Kontrahenta postępowania egzekucyjnego, o czym powiadomi osobnym raportem ESPI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Paweł BarańskiPrezez Zarządu
2019-10-21Monika TymińskaCzłonek Zarządu