STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ING: Potwierdzenie ratingów agencję Moody?s. , Poniedziałek, 21 października 2019 (15:57)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 21 października 2019 roku agencja ratingowa Moody?s Investors Service ("Moody?s?) podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A.:

1. Długookresowy rating depozytów: "A2?,

2. Krótkookresowy rating depozytów: "P-1?,

3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment ? BCA): baa2,

4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment ? Adjusted BCA): baa1,

5. Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment ? CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A1 (cr) / P-1 (cr),

6. Rating ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating ? CR Rating) długoterminowy/krótkoterminowy: A1 / P1.

Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę "Stabilna? dla długookresowego ratingu depozytów.

W opinii Moody?s ratingi ING Banku Śląskiego S.A. odzwierciedlają:

1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne,

2. adekwatny współczynnik kapitałowy,

3. umiarkowaną rentowność, oraz

4. stabilny profil finansowania banku bazujący na depozytach i wysokie bufory płynnościowe.

Rating agencji Moody?s dla ING Banku Śląskiego S.A. nie jest ratingiem na zlecenie i jest nadawany na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Bożena GraczykWiceprezes Zarządu Banku