STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NEU: Wprowadzenie akcji do obrotu, Wtorek, 22 października 2019 (11:48)

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż uchwałą nr 1099/2019 z dnia 21 października 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 24 października 2019 r. 11.425 (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 października 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018".

Zgodnie z oświadczeniem nr 702/2019 z dnia 5 września 2019 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowanie powyższych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Piotr SucharskiPrezes Zarządu
2019-10-22Grzegorz DzikWiceprezes Zarządu