STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSP: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty., Wtorek, 22 października 2019 (12:27)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 października 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze przez PERN S.A. ("Zamawiający") oferty Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. ("Lider" ? udział w konsorcjum 53% ) oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner" ? udział w konsorcjum 47%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o znaku "MIZW.231.1.2019, którego przedmiotem jest realizacja zadań pod nazwą: Zadanie nr 1 ? Budowa zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 ? Budowa zbiorników magazynowych 2x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu?.

Oferta złożona przez Konsorcjum obejmuje:

? Wartość umowy: 132,50 mln zł netto.

? Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy

? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

? Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy.

? Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Robert KowalskiCzłonek Zarządu
2019-10-22Krzysztof BartczakProkurent