STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 października 2019 r. , Wtorek, 22 października 2019 (22:39)

Raport bieżący nr 84/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Vicis New Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 22 października 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ?).

NWZ odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych (bez formalnego zwołania), na NWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki i nie został złożony sprzeciw ani co do odbycia NWZ, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu na NWZ z akcji własnych.

Treść uchwał podjętych przez NZW Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Andrzej LisPrezes Zarządu

Plik do pobrania