STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2019 r., Wtorek, 22 października 2019 (22:45)

Raport bieżący nr 85/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Vicis New Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ?) w dniu 22 października 2019 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na NWZ:

1) MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. łącznie wykonywała prawo głosu z 9.575.140 akcji, z których przysługiwało jej 9.575.140 głosów na NWZ, co stanowiło 100% głosów na NWZ (zgodnie bowiem z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych) oraz stanowi 7,64% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

2) Spółka posiadająca 115.691.759 akcji własnych, uprawniających do 115.691.759 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 92,36% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Andrzej LisPrezes Zarządu